Hvordan laver man en aftale?

Alle spillere ved det sidste bord skal klikke på Ja i bordets aftalemodul. Spillet sættes på pause, når den igangværende hånd er blevet spillet færdig, og aftaleprocessen starter.

Når hånden er færdigspillet, kan alle tilbageværende spillere diskutere aftalen. Siddende og udenforstående spillere ser chatvinduet. Når aftalevinduet aktiveres, er bordets normale chatvindue lukket.

Spilleren, som har flest chip,s har et lidt anderledes chatvindue, hvor han eller hun har mulighed for at vælge aftalestruktur eller at angive en tilpasset udbetalingsstruktur. Hvis to spillere har lige mange chips, vises lederchatvinduet for den spiller, som registrerede sig først til turneringen.

Spillerne diskuterer aftalevilkårene og kommer eventuelt til enighed om en udbetalingsstruktur. Spilleren med flest chips vælger udbetalingsstruktur. Hvis han eller hun vælger Standardudbetaling, skal beløbet for standardudbetalingen angives.

Hvis spillerne ikke bliver enige, skal spilleren med flest chips vælge Ingen aftale, og spillet fortsætter. Der er en tidsgrænse for, hvor længe spillere kan diskutere en aftale. Hvis tidsgrænsen overskrides lukkes alle chatvinduer, og turneringen fortsætter.

En spiller kan trække sig fra aftaleprocessen når som helst ved at klikke på Afslut. Hvis det sker, afsluttes processen for alle spillere, og turneringen fortsætter.

Hvis spillerne bliver enige om en aftalestruktur, vælger spilleren med flest chips Godkend og derefter de andre spillere.

Hvis alle spillere er enige om aftalen, sættes pengene direkte ind på deres konto. Enten fortsætter turneringen (hvis der er penge tilbage i potten), eller den afsluttes (hvis alle pengene er blevet fordelt). Yderligere aftale kan afsluttes på samme måde.

Bemærk! Hvis spillere har lavet en aftale, og hvis der er penge tilbage i potten, udbetales pengene i henhold til de angivne procentsatser i turneringens udbetalingsstruktur. Hvis det er bestemt, at spilleren på førstepladsen får 50 %, spilleren på andenpladsen 30 % og spilleren på tredjepladsen 20 %, udbetales den tilbageværende pot i henhold til disse procentsatser. Skulle der f.eks blot være to spillere tilbage, og der laves en aftale, udbetales den resterende præmiepot (50/80) til spilleren på førstepladsen og (30/80) til spilleren på andenpladsen.