Hi-Lo

Målet med Hi-Lo er at forudsige spillerundens vinderkort. Live Hi-Lo spilles med seks spil kort, som opbevares i en blandingsmaskine. For at vinde skal du forudsige, om det næste kort er højere, lavere eller har samme værdi som rundens grundkort. Du kan også vælge at satse på andre indsatspositioner på bordet.

Spillets gang

 • Hvis en spillerunde er i gang, når du slutter dig til bordet, så vent til næste runde, og placer derpå dine indsatser.
 • For at placere en indsats skal du vælge en jeton, og placer den herefter på en indsatsposition.
 • Du kan placere flere jetoner på forskellige indsatspositioner samtidig.
 • Nedtællingsuret i spillevinduet indikerer, hvor langt tid du har tilbage til at placere dine indsatser.
 • Efter Ikke Flere Indsatser-signalet begynder spillerunden.
 • Gevinster for vindende indsatser udbetales til sidst i hver spillerunde.
 • For at spille en spillerunde skal du placere dine indsatser eller trykke på Gentag Indsats-knappen.
 • For at springe en tur over skal du blot undlade at placere en indsats på bordet.

Sådan spilles spillet

 • Når den første spillerunde starter, bliver der brændt tre kort, hvorefter det fjerde kort bliver lagt på bordets grundkort-position.
 • En runde starter, når der ligger et grundkort foran dealeren.
 • Når runden er slut, returneres de tre brændte kort til blandingsmaskinen sammen med grundkortet, hvor de straks blandes. Rundens resultatkort bliver grundkort i næste runde.
 • Hvis du taber runden, bliver det satsede beløb fjernet fra bordet. Hvis du vinder runden, bliver gevinsterne lagt til din Saldo.

Hvis grundkortet er en 2'er, bliver Lavere - positionen deaktiveret. Hvis grundkortet er et Es, bliver Højere - positionen deaktiveret. Endvidere er kort med værdien 10 ikke med i spillet.

Hvis det er muligt at satse et beløb, som potentielt kan resultere i en gevinst, der er større end maksimum udbetalingsgrænsen, bliver indsatsen automatisk justeret til det højest mulige beløb for denne position.

Indsatspositioner

Positionsnavn

Beskrivelse

Højere

Det vindende kort er højere end kortet på bordet

Lavere

Det vindende kort er lavere end kortet på bordet

Magen til

Det vindende kort er magen til kortet på bordet (uafhængig af kulør)

Es

Det vindende kort er et Es (uafhængig af kulør)

Konge, Es

Det vindende kort er en Konge eller et Es (uafhængig af kulør)

Sort

Det vindende kort er sort (spar eller klør)

Rød

Det vindende kort er rødt (hjerter eller ruder)

2, 3, 4, 5

Det vindende kort er en 2, 3, 4 eller 5 (uafhængig af kulør)

6. 7, 8, 9

Det vindende kort er en 6, 7, 8 eller 9 (uafhængig af kulør)

Knægt, Dame, Konge, Es

Det vindende kort er en Knægt, Dame, Konge eller et Es (uafhængig af kulør)

Grænseintervaller

Grænserne vises ved siden af bordnavnet i Lobbyen og på spillebordets brugergrænseflade, og de svarer til bordets grænser for minimumsindsatsen. Grænser - panelet i spilmenuen viser også information om maksimum udbetalinger.

Annullerede spil

En spillerunde kan annulleres, hvis der opstår et problem eller spillesessionen bliver afbrudt. I sådanne tilfælde får alle aktuelle spillere ved bordet besked om annulleringen, og alle indsatser returneres til de respektive konti. Annullerede spillerunder er markeret med et X.

Når spillerunden annulleres, fjernes grundkortet fra bordet og et nyt grundkort gives.

Tilbagebetaling til spiller og udbetalingstabel

Den teoretiske tilbagebetaling til spiller (RTP) svinger mellem 96,00 % til 96,67 %, afhængig af spillets aktuelle tilstand og den valgte indsatsposition.

Tabellen nedenfor lister værdierne per position. Bemærk, at ved positionstitler som "HK/L3" eller "H2/LE", så står "H" og "L" for indsatserne Højere og Lavere, som du kan vælge og bogstaver ("K" for Konge) eller tal ("3") står for det aktuelle grundkorts værdi.

Position

RTP

Magen til

96,65 %

Es

96,33 %

Es/Konge

96,33 %

E–Kn/9–6/5–2

96,33 %

Sort/Rød

96,00 %

HK eller L3

96,67 %

HD eller L4

96,67 %

HKn eller L5

96,59 %

H9 eller L6

96,67 %

H8 eller L7

96,59 %

H7 eller L8

96,33 %

H6 eller L9

96,59 %

H5 eller LKn

96,33 %

H4 eller LD

96,33 %

H3 eller LK

96,17 %

H2 eller LE

96,59 %

Udbetalingstabel

Udbetalingerne for hver position er listet tabellen nedenfor.

Position

Udbetaling

Es

x11,56

Konge&Es

x5,78

Sort/Rød

x1,92

2-5

x2,89

6-9

x2,89

Kn–E

x2,89

Højere

Forholdet afhænger af det aktuelle grundkort

Magen til

x12,06

Lavere

Forholdet afhænger af det aktuelle grundkort

Mulige udbetalinger på de Højere og Lavere indsatspositioner opdateres dynamisk inden hver runde starter, afhængig af det aktuelle grundkort.

Kort på bordet

Lavere

Højere

2

-

x1,05

3

x11,56

x1,15

4

x5,78

x1,28

5

x3,85

x1,44

6

x2,89

x1,65

7

x2,31

x1,92

8

x1,92

x2,31

9

x1,65

x2,89

Knægt

x1,44

x3,85

Dame

x1,28

x5,78

Konge

x1,15

x11,56

Es

x1,05

-

Elementer på brugergrænsefladen:


Gentag indsats
Placerer den samme indsats som i forrige runde.

Fortryd
Fjerner alle dine nuværende indsatser fra bordet.

Fordobl
Fordobler den sidst placerede indsats.

Bekræft
Bekræfter alle dine placerede indsatser på bordet. Uden bekræftelse tæller dine indsatser ikke.

Menu

Knappen åbner Indstillinger - menuen.

 • Spilindstillinger - Giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere autobekræft indsatser-funktionen og værktøjstips.
 • Lydindstillinger - Giver dig mulighed for at slå lydene i spillet og dealerens stemme til/fra og ændre lydstyrken.
 • Videoindstillinger - Giver dig mulighed for at ændre kvaliteten af video streamingen.
 • Spilhistorik - Giver dig mulighed for at tilgå alle data vedrørende din tidligere spilhistorik.
  Hvis du synes, at den leverede data i Spilhistorik er utilstrækkelig, kan du anmode din serviceudbyder om en mere detaljeret oversigt.
 • Hjælp - Åbner hjælp og Regler-filerne, som du er i gang med at læse.
 • Support* - Giver dig mulighed for at kontakte Kundesupport.
  * Denne mulighed er ikke tilgængelig i alle lande.
Saldo Viser din aktuelle spilsaldo. Det er de penge, som du kan bruge til at spille spillet.

Bank
Åbner Bank-vinduet, hvor du kan foretage indbetalinger, anmode om udbetalinger, se din overførselshistorik, mv.

Grænser
Åbner Grænser-panelet.

Drikkepenge
Giver drikkepenge* til dealeren.
* Muligheden er kun tilgængelig, hvis aktiveret af din serviceudbyder.

Lobby
Indlæser Lobbyen, hvor du kan slutte dig til et andet bord. Bemærk venligst, hvis spillerunden er i gang, og du har placeret en indsats på det aktuelle bord, skal du vente til spillerunden er slut, før du kan forlade dit aktuelle bord.

Guld Jeton

Bemærk: Din serviceudbyder kan slå denne feature til eller fra.

Guld Jetoner er bonusjetoner, som der tildeles til dig i visse bordspil. Hver Guld Jeton har en specifik værdi og kan bruges til at satse med, lige som almindelige jetoner. Hvis Guld Jeton-menuen er tilgængelig på instrumentpanelet, betyder det, at du har tilgængelige Guld Jetoner, som kan anvendes i det aktuelle spil.
Guld Jeton-menuen viser værdien på og antallet af dine tilgængelige Guld Jetoner. Hvis du er blevet tildelt Guld Jetoner med forskellige værdier, så viser menuen alle jetoners værdier og beløb. Jetoner med samme værdi, fra forskellige bonusser lægges sammen.

Info-knappen åbner et pop-op vindue med mere information om Guld Jetonerne.

For at satse med Guld Jetoner skal du først vælge den ønskede Guld Jetonværdi og dernæst placere en indsats som normalt. Det resterende antal Guld Jetoner falder henholdsvis.

Bemærk venligst:

 • Du kan anvende flere Guld Jetoner under en indsatsrunde og du kan placere Guld Jetoner på forskellige positioner. Men serviceudbyderen kan have begrænset antallet af Guld Jetoner, som kan anvendes i ét spil.
 • Hvis aktiveret af serviceudbyderen, kan du blande Guld Jetoner med Almindelige Jetoner (trukket fra din Saldo) på én enkelt indsatsposition.
 • Hvis aktiveret af serviceudbyderen, kan du anvende Guld Jetoner til:
  • Blind-handlinger under en indsatsrunde
  • At satse under handlingsrunderne (fx til at fordoble)
 • Hvis serviceudbyderen har aktiveret brugen af flere Guld Jetoner prøver spillet automatisk at placere disse indsatser med Guld Jetoner, hvor jetoner med en værdi, der er tættere på den oprindelige Guld Jeton-indsatsværdi foretrækkes.
  • Hvis der ikke er flere tilgængelige Guld Jetoner, anvender spillet Almindelige Jetoner til at placere indsatsen og skaber en blandet indsats.
  • Hvis ikke det er tilladt at placere blandede indsatser og du ikke har nok Guld Jetoner, eller du har nået grænsen for tilladte Guld Jetoner i det aktuelle spil, så bliver der anvendt Almindelige Jetoner til at placere indsatsen.
  • Bemærk, indsatsen bliver afvist, hvis din Almindelige Jetoner-saldo er for lav til at dække indsatsen.
 • Du kan altid lave en blandet indsats i Roulette og SicBo-spil.

I tilfælde af at resultatet ender Uafgjort eller i et Push, bliver din Guld Jeton returneret til dig. Bemærk, resultatet Uafgjort eller Push forefindes i Blackjack, Baccarat, Dragon-Tiger og pokerspil.

Du kan ikke forsikre en Guld Jeton-indsats eller en blandet indsats.

Når din Guld Jeton-indsats vinder, bliver værdien af den gevinstgivende Guld Jeton fratrukket dit vundne beløb.

Alle spillerunder, som der spilles med Guld Jetoner, fremhæves også i spilhistorikken med et tilsvarende (GC)-ikon.

Ansvarsfraskrivelse for Live Indsatser

Vi gør alt for at sikre, at de informationer, som vises til dig og på din hjemmeside, er korrekt hvad angår begivenhederne. Men dette er kun vejledende. Grundet disse begivenheders natur og live-transmissioners risiko for at være forsinket påtager vi os intet ansvar for at en hvilken som helst information, inklusive resultatet og tidspunktet for spillet, er korrekt. Sikr dig derfor, at du henviser til de specifikke indsatsregler for at se, hvordan indsatser afklares på det specifikke marked. Bemærk, at denne forsinkelse varierer fra kunde til kunde, og kan afhænge af indstillingerne, hvorfra der modtages data og billeder.

Live videofeeds: På grund af internettets natur kan der forekomme ventetid i videoen. Spillet er designet til at sikre, at ingen spillere kan drage fordel heraf eller komme i en ugunstig situation på grund af potentiel ventetid.

Bemærkning vedrørende tekniske fejl: En teknisk fejl annullerer alle udbetalinger og spil.

Bemærkning vedrørende afrunding: Indsatser afrundes altid fra den tredje decimal. Når du tilbagebetales og pengene overføres til din kontosaldo, bliver ethvert beløb under 0,01 rundet ned.

Bemærkning vedrørende internetafbrydelser: Hvis du mister forbindelsen i et spil på grund af internetproblemer, vil dine indsatser blive registreret og udbetalt i forhold til rundens resultat. Du kan se rundens resultat under spilhistorik.

Seneste opdatering: 15-03-2022