Generelle Kampagnevilkår 28.11.2016

1. Introduktion

1.1Vilkårene indeholdt i dette dokument (Standardvilkår for kampagner) ggælder for alle kampagnetilbud via vores platforme (i hvert tilfælde en  kampagne) og, sammen med eventuelle specifikke kampagnevilkår, der også kaldes "Vigtige vilkår" og vil være angivet på den individuelle webstartside for den relevante kampagne (Særlige kampagnevilkår) og vores Vilkår og betingelser for brug , Vilkår og betingelser for loyalitetsprogram og Fortrolighedspolitik (samlet kaldet Reglerne), udgør de en juridisk aftale mellem dig og os og kan kun ændres med vores samtykke. Ved at deltage i en kampagne angiver du, at du anerkender reglerne og accepterer at være bundet af dem.

1.2 Du skal læse disse standardkampagnevilkår og eventuelle relevante specifikke kampagnevilkår, før du deltager i en kampagne.

1.3 Hvis der er modstridende eller uoverensstemmende oplysninger i disse standardkampagnevilkår, eventuelle gældende specifikke kampagnevilkår og Vilkår og betingelser for brug , har de specifikke kampagnevilkår forrang efterfulgt af standardkampagnevilkårene, dog kun i det omfang det er nødvendigt for at udrede de modstridende eller uoverensstemmende oplysninger.

1.4 Du kan udskrive en kopi af disse standardkampagnevilkår ved at klikke på Udskriv i menuen “Filer” i browseren.

1.5 Din brug af hver enkelt platform og af enhver tjeneste, der er tilgængelig fra denne platform, er underlagt reglerne.

2. Kampagner og kampagneperioder

2.1 Vi kan til enhver tid køre kampagner, og disse kan tage form af bonustilbud (det kan være bonusser i form af rigtige penge eller en anden form for incitament), præmieudtrækninger, konkurrencer, turneringer eller en anden form for kampagne eller en kombination af førnævnte. Den specifikke kampagnetype vil blive beskrevet, og de fulde detaljer vil blive angivet, i den meddelelse (f.eks. e-mail, pop up-meddelelser på computeren og breve), som vi udsender for at fortælle om den enkelte kampagne (hver især en kampagnekommunikation) og/eller på den enkelte startside for den relevante kampagne.

2.2 Ved alle kampagner er markedsføreren den enhed, du har indgået en aftale med i henhold til Vilkår og betingelser for brug ("Vi", "Os" og "Vores").

2.3 For hver enkelt kampagne vil det blive angivet i de gældende specifikke kampagnevilkår, hvilken periode den enkelte kampagne vil køre(kampagneperiode), 1. Hver enkelt kampagne afsluttes automatisk ved udløbet af den relevante kampagneperiode, hvorefter det ikke vil være muligt at deltage i den pågældende kampagne. I tilfælde hvor der ikke er angivet en kampagneperiode, slutter den relevante kampagne, når den afsluttes på platformen.

3. Kampagnemeddelelse

3.1 Medmindre andet er angivet i kampagnemeddelelsen, er deltagelse i hver enkelt kampagne åben for spillere fra alle vores platforme, men de er begrænset til én pr. person, familie, husstand, adresse eller organisation, som vi sender kampagnemeddelelsen til. For visse kampagners vedkommende forbeholder vi os ret til at begrænse deltagelsen til spillere, der opfylder bestemte udvælgelseskriterier. I tilfælde hvor det fremgår af kampagnemeddelelsen, at der er mulighed for flere deltagere, forbeholder vi os ret til, efter eget skøn, at begrænse antallet af deltagere.

3.2 Medmindre andet fremgår af kampagnemeddelelsen, er den udelukkende beregnet til den modtager eller kategori af modtagere, den er adresseret til, og den kan ikke overføres. Hvis du ikke er den tilsigtede modtager eller tilhører den tilsigtede modtagerkategori, er tilbuddet ugyldigt.

4. Krav for at deltage i kampagner

4.1 For at kunne deltage i en kampagne skal du:
(a) være atten (18) år eller ældre eller myndig iht. bestemmelserne i dit hjemland, delstaten eller provinsen;
(b) være juridisk berettiget til at benytte vores tjenester i overensstemmelse med vores vilkår og betingelser for brug
(c) i henhold til afsnit 5.1 herunder have fuldført tilmelding på platformen for den relevante tjeneste og have åbnet en spillerkonto til rigtige penge, medmindre de gældende specifikke kampagnevilkår angiver, at der er en mulighed, hvor der "ikke kræves noget køb" (Konto), i henhold til vores vilkår og betingelser for brug ;
(d) overholde eventuelle andre valgbarhedskriterier, der er angivet i de relevante afsnit i disse standardvilkår for kampagner, for så vidt angår bestemte generelle kategorier af kampagner og i de relevante særlige kampagnevilkår; og 
(e) du må ikke være en person, som ikke er autoriseret (sådan som det er defineret i afsnit 6 herunder);

(en Kvalificeret spiller).

4.2 For at kunne deltage i en kampagne, der hvor det er angivet, at den er beregnet til nye spillere, eller som beskrives som et tilbud til "nye spillere" eller et "tilmeldingstilbud" (eller lignende), må du ikke tidligere have åbnet og foretaget et indskud på en konto på en af vores tjenester. Sådanne kampagnetilbud må ikke bruges i sammenhæng med et andet kampagnetilbud.

4.3 Identiteten af hver enkelt deltager i en kampagne vil blive bestemt på grundlag af en eller flere kombinationer af følgende oplysninger: navn, adresse, e-mail-adresse, kreditnummer/gebyrnummer/hævekortnummer, IP-adresse og andre former for identifikation, der måtte kræves. Vi forbeholder os ret til at bede dig om yderligere oplysninger, hvis du ønsker at deltage i visse kampagner.

5. Deltagelse i kampagner

5.1 Det er frivilligt at deltage i kampagner.

5.2 Hvis du vil deltage i en kampagne, skal du følge den vejledning, der angives i den relevante kampagnemeddelelse, på den individuelle internetstartside for den pågældende kampagne og, hvor det er relevant, de gældende specifikke kampagnevilkår. I tilfælde hvor det fremgår af kampagnemeddelelsen eller startsiden, at køb ikke er en betingelse for deltagelse i kampagnen, kan du deltage ved at sende en e-mail til den adresse, der angives i meddelelsen.

5.3 Medmindre andet er angivet i de gældende specifikke kampagnevilkår, kan adgangen til hver enkelt kampagne kun bruges én gang.

6. Udelukkede eller diskvalificerede spillere

6.1 (a) Bestyrelsesmedlemmer, ansatte, konsulenter eller repræsentanter for bwin.party digital entertainment plc eller for et af dets datterselskaber eller associerede selskaber eller en af dets eller deres respektive leverandører eller forhandlere (herunder markedsførings-, trykkeri eller PR-virksomheder) eller nogen bestyrelsesmedlemmer, ansatte, konsulenter eller agenter, der er forbundet til en sådan kampagne, eller slægtninge til de førnævnte personer, herunder, men ikke begrænset til, en ægtefælle, partner, barn, søskende og en anden person, der bor i samme husholdning som nogle af de førnævnte personer.
(b) Indbyggere i Nevada, District of Columbia, Florida, Illinois, Iowa og Rhode Island og andre retskredse, hvor det er ulovligt at deltage i kampagner og/eller vinde kontantpræmier. (samlet kaldet Uautoriserede personer)

7. Kvalificeret indskud

7.1 Mindre de gældende specifikke kampagnevilkår angiver, at der er en mulighed for "ingen køb nødvendig" (eller en anden sådan dispensation er tilgængelig), vil deltagelse i en kampagne være afhængig af, at du har foretaget det nødvendige minimumindskud, der til enhver tid kan være krævet på din konto, når den først er åbnet (Kvalificerende indbetaling), medmindre de særlige kampagnevilkår angiver, at der kræves et andet kvalificeret indskud.

8. Begrænsninger i forhold til frigivelse og udbetaling

8.1 I relation til visse kampagner skal bestemte frigivelseskrav eller, hvor det er relevant, begrænsninger på udbetalinger, overholdes, og det gælder ud over de generelle kvalifikationskriterier, der er angivet i disse standardvilkår for kampagner, før den bonus kan bruges, spilles med, eller hvor det er relevant, udbetales, eller som betingelse for at være kvalificeret til en præmie eller for at deltage i en konkurrence, liga eller turnering. Sådanne yderligere begrænsninger eller krav er indeholdt i eller henvist til i de gældende særlige kampagnevilkår. Det bonusbeløb, som er vundet på vores sportstjenester, skal være brugt i væddemål til odds 1,7 eller derover, før der kan ske en udbetaling, medmindre andet er angivet i det relevante tilbud.

Alle væddemål, der indgås ved startprisen (SP) på hestevæddeløb, tæller med i forhold til at overholde disse krav for bonusfrigivelse.

I det tilfælde at du får udbetalt midler, som du har fået en bonus for, uden at du har overholdt de gældende frigivelseskrav, udbetalingsbegrænsninger eller generelle kvalifikationskriterier, mister du hele bonussummen og eventuelle gevinster fra den bonus, og vi er berettiget til at fratrække denne fra din konto.

8.2 Hvor det er et krav i en kampagne, at der skal spilles eller afgives et bestemt antal spil, hænder eller væddemål, så, medmindre angivet er angivet i de gældende særlige kampagnevilkår, bliver spil, hænder eller væddemål, der spilles eller afgives ved turneringsbordene (medmindre kampagnen er en turnering) eller ved borde med rigtige penge, ikke talt med.

8.3 Hvor det er et krav i en sådan kampagne, at der opnås et bestemt antal point, medmindre andet er angivet i de gældende særlige kampagnevilkår, skal henvisningen til "point" kun forstås som standardpoint, der er opnået i den relevante kampagneperiode. Medmindre andet er angivet i de gældende særlige kampagnevilkår, tælles point, der er opnået via "topping", eller som er blevet indlæst eller brugt på nogen måde uden for den pågældende kampagne, ikke i forhold til sådanne krav, og når point er blevet indløst i forbindelse med en kampagne, kan de ikke derefter blive tilbagekrævet.

8.4 Hvor der i forbindelse med en kampagne er krav om, at der skal afgives indsatser, så, medmindre andet er angivet i de gældende særlige kampagnevilkår, tælles indsatser, der er angivet i et spil (i) roulette, hvor det vindende tal er rødt, sort, lige, ulige, mellem 1 og 18 eller mellem 19 og 36; (ii) blackjack med ét sæt kort (iii) Blackjack med bonuspar; (iv) Triple Card Poker; (v) Texas Hold'em Bonus Poker; (vi) Final Score World Cup og (vii) Tens or Better, ikke med som gyldige indsatser, for så vidt angår overholdelsen af begrænsningerne på udbetaling eller indgåelse af indsatser i en kampagne.

9. Betaling af bonusser

9.1 I henhold til afsnit 8.1 herover, medmindre andet er angivet i de gældende særlige kampagnevilkår, har du 60 dage til at kvalificere dig til en bonus. Alle bonusser for rigtige penge udbetales til kontiene hos de kvalificerede spillere, så snart du har indfriet de gældende betingelser for den relevante kampagne.

9.2 Din brug af bonusser med rigtige penge er underlagt vores gennemgang med henblik på registrering af uregelmæssige spillemønstre. For at sikre et fair spil og korrekt brug af bonusser anser vi indsatser med lav margin, lige store indsatser, indsatser uden risiko eller hedge-indsatser for at være uregelmæssig spil, når det sker for at udnytte bonusser. Yderligere eksempler på uregelmæssige spillemønstre omfatter, men er ikke begrænset til: (i) placering af en eller flere indsatser til en værdi på halvtres procent eller mere af bonussen i et enkelt spil, en individuel hånd eller omgang, opbygge en saldo og lave en markant ændring i spillemønstre (størrelse af indsatser, spiltyper, indsatsstrukturer mv.) for at overholde kravene til bonusfrigivelse; (ii) placering af store indsatser, der medfører en væsentlig gevinst efterfulgt af en indsats, som er lige så stor som eller over femoghalvfjerds procent af den tidligere gennemsnitlige indsatsstørrelse, indtil kravene for bonusfrigivelse er overholdt; (iii) hvis vi har grund til at tro, at du kun har forsøgt at få en urimelig fordel ved hjælp af en bonus, som vi har tilbudt. I det tilfælde at vi skønner, at der har fundet et uregelmæssigt spillemønster sted, forbeholder vi os ret til at forhindre dig i at få udbetalt kontomidler og/eller tilbageholde dine gevinster, som skyldes din brug af bonussen.

9.3 I det tilfælde at en bonus med rigtige penge eller en overskydende betaling ved et uheld betales til en kvalificeret spiller, forbeholder vi os ret til uden forringelse af nogen andre rettigheder i henhold til reglerne at prøve at få returneret beløbet på en sådan ekstra bonus med rigtige penge eller en betaling fra den pågældende spillers konto.

10. Præmier

10.1 Kvalificerede spillere, der har vundet en præmie som følge af en kampagne, der består af en lodtrækning, konkurrence, liga eller turnering (hver især kaldt henholdsvis vinder og præmie), skal acceptere den relevante præmie, som den er, og der er ingen ret til et alternativ til kontanter, medmindre vi efter eget skøn vælger at tilbyde et sådant alternativ til kontanter (som kan være til en værdi, der er mindre end præmiens fulde værdi). Vi forbeholder os retten til når som helst at udskifte enhver præmie med en eller flere præmier (ud over et alternativ til kontanter) af lignende værdi. Vi kan især gøre dette, hvis det er upraktisk eller uforholdsmæssigt omkostningsfuldt at levere en bestemt præmie til vinderens geografiske område.

10.2 Præmier udtrækkes tilfældigt, og, under forudsætning af at alle spillerne skal være kvalificerede spillere, vil der ikke ske nogen særbehandling på baggrund af køn, alder, geografisk område, tidsperiode som kvalificeret spiller, hvilket af vores spilkanaler eller -platforme, en kvalificeret spiller har brugt, eller nogen anden faktor.

10.3 Alle præmier udtrækkes på det tidspunkt eller inden for den tidsramme, der er angivet i de gældende særlige kampagnevilkår, og, medmindre andet er angivet her, indbetales der en kontantpræmie på vinderens konto. I de tilfælde hvor vi arrangerer levering af en præmie, som ikke er kontanter, til dig, skal der signeres for leveringen, men i alle tilfælde forbeholder vi os ret til at kræve, at en bestemt præmie kun er tilgængelig ved afhentning, herunder, uden begrænsning, hvis en sådan præmie er upraktisk eller uforholdsmæssig dyr at levere. I tilfældet med en præmie, som ikke er kontanter, gør vi ethvert rimeligt forsøg på at kontakte vinderen ved hjælp af dennes kontaktoplysninger, men hvis vi ikke er i stand til at få forbindelse til vinderen, inden for 30 dage efter præmien er vundet, forbeholder vi os ret til at trække en anden vinder i stedet for den oprindelige vinder, eller præmien mistes helt, uden at vi pådrager os noget erstatningsansvar i forhold til vinderen.

10.4 Vi forbeholder os ret til ikke at tildele en præmie eller forsøge at få returneret en præmie, der er tildelt, i det tilfælde at vinderen ikke er berettiget til at modtage en sådan præmie i overensstemmelse med gældende lov (hvilket altid er under forudsætning af, at vinderen er eneansvarlig for at sikre, at vedkommende er berettiget til at modtage en sådan præmie), eller hvis vi har grund til at diskvalificere vinderen i overensstemmelse med afsnit 6.3.

10.5 Hvis du deltager i en konkurrence eller turnering og af en eller anden årsag ikke er i stand til eller vælger ikke at gå videre til næste runde, selvom du har kvalificeret dig til det, mister du din placering og vil ikke være berettiget til at modtage nogen præmie, der tildeles i den næste eller nogen efterfølgende runde eller slutpræmien.

10.6 Enhver rettighed til at modtage en præmie kan ikke overdrages.

10.7 Vinderen er eneansvarlig for betaling af gældende skat i relation til den relevante præmie og eventuelle omkostninger, der knytter sig til præmien eller dens brug, herunder, uden begrænsning, omkostningen ved at overholde eventuelle krav i gældende lokal lovgivning. Eksempler på sådanne tilknyttede omkostninger omfatter, men er ikke begrænset til, hvis præmien består af et motorkøretøj, i relation til registrering af køretøjet, forsikring af køretøjet og kørekort, eller hvis præmien består af rejse til udlandet, i relation til krav om pas, visa og rejseforsikring eller i relation til præmier, der er områdespecifikke (f.eks. en event en aktivitet eller en ferie), omkostningen til eller fra det relevante sted (medmindre det udtrykkeligt er angivet, at præmien omfatter rejse eller består af flyrejse, togrejse eller sørejse, i hvilket tilfælde vinderen er ansvarlig for at rejse til og fra påstigningsstedet).

10.8 I det tilfælde en præmie består af en event, aktivitet, ferie eller serviceydelse, er vinderen eneansvarlig for at overholde eventuel reservation eller andre betingelser eller instruktioner fra den relevante tredjepartsleverandør eller -arrangør og skal overholde eventuelle begrænsninger i forhold til datoer og klokkeslæt i relation til præmien (som muligvis ikke kan omlægges til et nyt tidspunkt) og eventuelle andre kvalifikationsbegrænsninger, der er pålagt af tredjepartsudbyderen eller -arrangøren. Kontrakten i relation til sådanne events, aktiviteter, feriedage eller tjenester indgås direkte mellem vinderen og den relevante tredjepartsleverandør eller -arrangør, og vi er ikke part til den kontakt og har ikke noget erstatningsansvar i forhold til dens opfyldelse eller manglende opfyldelse, for hvilket den relevante tredjepartsleverandør eller -arrangørs er eneansvarlig. Vi yder ingen form for forsikring, herunder, uden begrænsning, for personligt ansvar og annulleringsforsikring, for så vidt angår en præmie, der består af en event, aktivitet, ferie eller tjeneste.

10.9 Hvor vi i relation til en præmie gør brug af et tredjepartsnavn eller -varemærke, er disse den relevante tredjeparts ejendom. Der hverken kan eller bør gøres krav på licenser, tilknytninger eller økonomisk støtte i forbindelse med brugen af disse navne eller varemærker eller brugen af et fotografi af en præmie. Et fotografi, der bruges til at gøre reklame for en præmie, tjener kun som illustration, og den faktiske præmie kan være forskellig fra den vare, der er vist i fotografiet, herunder, uden begrænsning, i forhold til mærke, model, specifikation, farve, finish, indpakning og andre features.

10.10 Vores tilbud på en bestemt præmie skal ikke forstås som nogen tilknytning fra vores side til eller økonomisk støtte af den relevante tredjepartsproducent, -leverandør eller -arrangør.

10.11 Vinderen er eneansvarlig for al den brug, der gøres af præmien. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af disse standardvilkår for kampagner, bliver der ikke fremsat, afgivet eller accepteret nogen tilkendegivelser, garantier, betingelser, og der skal ikke gælde nogen andre vilkår mellem os og en nogen person, i relation til nogen præmie, herunder, uden begrænsning, eventuelle vilkår i forhold til egnethed, pålidelighed, tilfredsstillende kvalitet eller egnethed til formål eller andre underforståede vilkår, som vi alle udelukker, i det maksimale omfang lov tillader det.

11. Præmieudtrækninger

11.1 For så vidt angår en præmieudtrækning, trækkes vinderne vilkårligt blandt alle de bidrag, der er indsendt på korrekt vis (detaljerne i den anvendte proces er angivet i afsnit 11.2 herunder ("Udtrækningsprocessen"), og under forudsætning af at alle spillere er kvalificerede spillere, vil der ikke ske nogen særbehandling på baggrund af køn, alder, geografisk område, tidsperiode som kvalificeret spiller, hvilket af vores spilkanaler eller -platforme, en kvalificeret spiller har brugt, eller nogen anden faktor.

11.2 Udtrækningsprocessen er på følgende vis:
(a) Hvert bidrag, der er indsendt på en gyldig måde af en kvalificeret spiller til en prisudtrækning, sorteres vilkårligt i et Microsoft Excel-regneark og tildeles et vilkårligt unikt seddelnummer, der starter fra nummer 1 og op til det samlede antal bidrag til den pågældende prisudtrækning (hver især et "Entydigt id");
(b) Funktionen til generering af vilkårlige tal i Microsoft Excel bruges til at bestemme det vindende entydige id svarende til nummeret på de vindere, der udtrækkes for den pågældende præmie.
(c) Bedømmerne af prisudtrækningenskal forstås som vores kampagneansvarlige eller en anden sådan ansvarlig person, som kan forestå dette;
(d) Prisudtrækningen finder sted på vores kontor i Gibratar og foretages af bedømmeren af prisudtrækningen og vil blive bevidnet af vores juridiske afdeling.

12. Resultater, venner, missioner og belønninger

12.1 Du har mulighed for at få visse belønninger ved at udføre forskellige onlineaktiviteter. Sådanne aktiviteter kan omfatte, at du spiller spil, når angivne mål, indskyder penge, deltager i bestemte kampagner eller deler aktiviteter under spil med andre spillere. Ved at udføre de angivne aktiviteter opnår du kreditter, der kan føre til belønning i form af forskellige typer bonusser og præmier ("Belønninger").

12.2 Belønninger kan omfatte oplåsning af nye spil eller features, tilbud med bonusspil, adgang til turneringer og/eller tildelingen af andre pengemæssige og ikkepengemæssige elementer. Medmindre andet er angivet, og hvor belønninger omfatter bonusspil eller bonuspenge, vil disse typer belønninger være underlagt frigivelses- og udbetalingsbegrænsninger, sådan som det er angivet i afsnit 8.

12.3 Hvis du vælger at spille et af vores spil på vores platform, giver du herved dit samtykke til at dele nogle af dine grundlæggende oplysninger med os, herunder dit navn, fødselsdato, profilbillede og venneliste, som derefter bruges som del af tilmeldingsprocessen og til at identificere dig under spil. Når du er blevet godkendt, kan vi sende aktivitet under spil til dit nyhedsfeed og dele indhold med andre spillere, hvilket kan føre til belønninger. En sådan aktivitet styres ved hjælp af dine indstillinger for fortrolighed.

12.4 Hvis du endnu ikke har foretaget et kvalifikationsindskud, vil spil med rigtige penge eller kreditsaldoer udløbe efter spilsessionen.

12.5 Din deltagelse i missioner og resultater er underlagt følgende begrænsninger:

12.5.1 Alle missioner og resultater er kun tilgængelige for spillere med rigtige penge, som har foretaget et kvalifikationsindskud.

12.5.2 Statussen i forhold til en mission tælles kun, hvis du eksplicit har startet missionen ved at klikke på knappen "Start mission" for at foretage et tilvalg.

12.5.3 Der kan kun være én (1) mission aktiv på et givet tidspunkt, men missioner kan afbrydes midlertidigt og fortsættes, og når en mission er blevet afbrudt midlertidigt, tælles der ingen aktiviteter i forhold til missionens opgaver.

12.5.4 For så vidt angår formålet med dette afsnit, skal “Dag” forstås som 00:00 ET til 23:59 ET, og “Uge" skal forstås som 00:00 ET Mandag til 23:59 ET Søndag;

12.5.5Du har kun tilladelse til at modtage hvert resultat samt deltage i og fuldføre hver mission én gang.

12.5.6 Resultater og missioner tildeles ikke eller angives som fuldførte, når en turnering har nedbrud og bliver afstemt.

13. PR og immateriel ejendom

13.1 Ved at deltage i en kampagne, hvor du vinder en præmie, eller som tager form som en konkurrence, liga eller turnering, hvor du med succes går videre til en anden eller efterfølgende runde, accepterer du at samarbejde i forhold til alt reklame-, markedsførings- og PR-materiale samt aktiviteter, som vi på vores regning producerer eller arrangerer. Du accepterer også, hvis du bliver anmodet om det, at (a) være iført tøj med mærker eller beklædning, som vi stiller til rådighed og (b) til at underskrive, hvis du bliver anmodet om det, en uigenkaldelig frigivelsesformular, som giver os mulighed for uden kompensation at bruge dit navn, fotografi, lighed, detaljer om det land og den by, du bor i, eventuelle kommentarer, du er kommet med, eller er blevet taget til indtægt for og til at inkorporere sådanne oplysninger og eventuel lydoptagelse/visuel optagelse eller udsendelse til sådanne reklamemæssige formål i et ethvert medie i hele verden.

13.2 Når du deltager i en sådan event, som vi er vært for eller arrangerer i forbindelse med en kampagne, accepterer du, at du ikke vil gøre brug af tredjepartsmærker eller reklamer for nogen organisation, som vi anser for at være konkurrerende i forhold til os, herunder, uden begrænsning, branding eller markedsføring af en anden spilvirksomhed, og du accepterer, at du ikke vil opføre dig på en måde, som ud fra vores rimelige mening skader vores, nogen af vores associerede selskabers eller nogle af vores eller deres respektive mærkers omdømme. I tilfælde af misligholdelse af dette krav forbeholder vi os ret til ikke at tildele en præmie eller forsøge at få returneret en sådan tildelt præmie.

13.3 For så vidt angår en indsendelse eller et bidrag, du foretager i forbindelse med deltagelse i en kampagne, garanterer du, at det relevante materiale vil være dit eget originale arbejde og ikke krænker immaterielle ejendomsrettigheder eller andre rettigheder tilhørende nogen person. Du accepterer at overdrage alle rettigheder (herunder immaterielle ejendomsrettigheder) til sådant materiale (og hvis der findes moralske rettigheder, skal du acceptere at fraskrive dig sådanne rettigheder), og du accepterer, at du vil eksekvere alle dokumenter og gøre alt, hvad der ellers rimeligvis er nødvendigt for at sikre vores ejendomsret til sådant materiale, og lade os bruge og udnytte sådant materiale fuldt ud.

14. Valutaveksling

14.1 Når en sum penge nævnes i en meddelelse eller reklame eller i andet marketingkampagne i forbindelse med en kampagne (Kampagnebeløb), og der er et krav om, at et sådant kampagnebeløb omveksles fra reklamevalutaen til din kontovaluta, vil det være underlagt de vekselkurser, som vi får tilbudt på tidspunktet for omvekslingen. Se under Ofte stillede spørgsmål eller kontakt vores kundeservice. 1. for at få flere oplysninger. Du anerkender og accepterer, at vekselkurserne på fremmedvaluta kan være underlagt hurtige ændringer, og at vi derfor ikke kan være ansvarlige for nogen ændringer i vekselkursen mellem det tidspunkt, hvor du får tilbud om at deltage i kampagne, og tidspunktet for omvekslingen.

15. Vores ansvar

15.1 Bortset fra at vi ikke udelukker vores ansvar eller begrænser vores ansvar for personskade eller dødsfald, som skyldes vores forsømmelse eller svigagtige tilkendegivelser eller noget andet ansvar, som muligvis ikke i henhold til loven kan blive begrænset eller udelukket, accepterer vi ikke noget ansvar i relation til din deltagelse (eller manglende mulighed for deltagelse) i nogen kampage, herunder, uden begrænsning, enhver brug fra din side af (manglende mulighed for at bruge) en præmie, i det maksimale omfang loven tillader det.

15.2 Hvis en kampagne ikke kan afvikles som planlagt, herunder pga. tekniske problemer eller omstændigheder, som er uden for vores kontrol, pådrager vi os ikke noget ansvar, og der bliver ikke tildelt nogen bonus, betaling eller præmie af nogen slags.

16. Ændring eller ophør af kampagner, ændring af reglerne

16.1 Vi forbeholder os ret til at ændre, afbryde eller bringe til ophør enhver kampagne, eller en del af den, når som helst, med eller uden varsel, af en hvilken som helst årsag, herunder, uden begrænsning, hvis der har været trykkeri-, produkts-, distributionsfejl eller andre fejl i kampagnemeddelelsen eller på platformen, eller hvor der har været fejl i udarbejdelsen eller afviklingen af en kampagne, som påvirker resultatet af kampagnen eller antallet af deltagere eller værdien af kravene.

16.2 Vi kan når som helst ændre reglerne ved at placere de ændrede vilkår på den eller de relevante sider på platformen. Vi anbefaler, du jævnligt gennemgår disse standardvilkår for kampagner. Ved din fortsatte deltagelse i kampagnen accepterer du sådanne ændrede vilkår.

17. Live pokerarrangementer 

17.1 Vinderne deltager i en live turnering som medlem af vores team.

17.2 Vinderne må ikke få udbetalt billetten til live turneringen som en kontantpræmie.

17.3 Betingelserne for disse live pokerarrangementer kan blive tilsidesat af specifikke regler for live turneringer fra arrangøren af live turneringen. Hvis en bestemmelse i betingelserne for disse live pokerarrangementer tilsidesættes af en regel i en live turnering, skal de resterende bestemmelser i disse betingelser for live pokerarrangementer have fuld retskraft.

17.4 Hvis vinderen ikke er i stand til at deltage i en specifik live turnering, kan vi give vinderen mulighed for at deltage i en alternativ live turnering med samme eller mindre værdi. Hvis vi efter eget skøn anser den alternative live turnering for at have mindre værdi, får vinderen forskellen i buy-in-værdien som kontantbetaling. Hvis der ikke er en egnet alternativ live turnering tilgængelig, kan retten til præmiepakken blive mistet.

17.5 Hvis vi ikke er i stand til at sende vinderen til en live turnering af årsager, der ligger uden vores rimelige kontrol, eller af årsager, der er knyttet til formålet med at sende vinderen til live turneringen, får vinderen mulighed for at deltage i en alternativ live turnering.

17.6 Vi bestemmer efter eget skøn enhver substituerende live turnering.

17.7 Vi kan efter vores skøn beslutte ikke at sende et team til en live turnering. Vi giver vinderen besked mindst to (2) uger forud for starten på live turneringen, hvor vi angiver årsagen eller årsagerne til den manglende deltagelse. Vi giver også mulighed for at deltage i en alternativ live turnering.

17.8 Hvis spilleren sendes til en alternativ live turnering, er vi ikke ansvarlig for nogen omkostninger, tab eller skader, som pådrages som følge heraf.

17.9Som medlem af vores team vil følgende omkostninger, der er relateret til en live turnering, blive dækket af os. Omkostninger, der er betalt, og som afhænger af den pakkeværdi, som vinderen har vundet:

a) Buy-in til turnering: Vi dækker muligvis omkostningen for buy-in til turneringen.

b) Rejsepenge og lommepenge: Vi dækker muligvis vinderens rejseomkostninger og give vedkommende lommepenge. Det beløb, der betales, kommunikeres via vores repræsentant og betales til vinderen før afrejsen til en live turnering. Beløbet kan dække omkostninger og udgifter, som spilleren har under opholdet på det sted, hvor live turneringen finder sted. Beløbet krediteres spillerens konto på vores hjemmeside.

c) Indkvartering på hotel: Vi dækker muligvis omkostningerne for hotelindkvartering. Eventuelle yderligere omkostninger som f.eks. måltider, roomservice, telefonopkald er vinderen eneansvarlig for.

17.10 Ved deltagelse i en live turnering eller i en tilhørende event skal vinderen være iført vores tøj på en måde, så det altid er fuldt synligt, medmindre turneringens arrangører udtrykkeligt forbyder sådanne fremvisninger.

17.11 I forbindelse med deltagelse i en live turnering accepterer vinderen at blive interviewet og/eller engageret af PR-virksomheder på vores vegne. Dette kan omfatte, men er ikke begrænset til, interview af vores hold hver dag og give yderligere oplysninger, som kan have interesse i forbindelse med dækningen på en af vores hjemmesider. Vi ejer de eksklusive rettigheder til at kopiere, gengive og bruge hele eller dele af resultatet fra interview eller engagementer, herunder fotos og videoer af vinderen. Vinderen fraskriver sig rettighederne til at efterkontrollere og godkende en sådan brug.

17.12 Hvis vinderen bliver interviewet af en tredjepart i forbindelse med en live turnering, skal vinderen nævne, at vinderen har kvalificeret sig til live turneringen ved at spille på vores hjemmeside, medmindre arrangørerne af turneringen udtrykkeligt forbyder en sådan meddelelse.

17.13 Spilleren er bevidst om og accepterer, at vi kan bruge billeder og videoer af vinderen samt vinderens rigtige navn og kaldenavn på alle vores hjemmesider i forbindelse med dækningen af en live turnering.

17.14 Vi giver muligvis kompensation for yderligere aktiviteter efter afslutningen på en live turnering, som vinderen bliver bedt om at deltage i. Alle aktiviteter uden for tidsperioden for en live turnering er underlagt vinderens godkendelse.

17.15 Hvis vinderen ikke er i stand til at opfylde de betingelser, der fremgår af denne kontrakt, bliver vinderen forbudt adgang til vores fremtidige teamarrangementer, herunder kvalifikationsarrangementer og live arrangementer. Vi giver vinderen skriftlig besked om et sådant forbud, og hvad konsekvenserne af et sådant forbud er.

17.16 Hvis en vinder, der er forbudt adgang, deltager i og vinder en præmie i et kvalifikationsarrangement, mistes retten til præmien.

17.17 Vi kan organisere yderligere aktiviteter, i det tidsrum en live turnering afvikles. Vi er ikke på nogen måde ansvarlige for, hvad der kan ske med vinderen under sådanne aktiviteter. Vinderen er altid ansvarlig for sin egen personlige sikkerhed og bør handle i overensstemmelse hermed. Dette gælder i hele det tidsrum, hvor vinderen fungerer som et medlem af vores team.

17.18 Den estimerede samlede præmie, der er angivet på vores hjemmested, kan kun garanteres en vinder, som deltager i alle ekstra aktiviteter. Vi kan ikke gøres ansvarlige, hvis vinderen beslutter sig for ikke at deltage i eller forhindres i at deltage af personlige årsager eller turneringsspil.

17.19 I tilfælde af en tvist vedrørende vilkår og betingelser for præmiepakken vil vores afgørelse være endelig og bindende for partnerne.

17.20 Vinderen skal være myndig for at kunne deltage i en live turnering, og vinderen er eneansvarlig for at fremvise dokumentation for sin alder. Vi kan når som helst udbede os dokumentation til bekræftelse af alder.

17.21 Vinderen er eneansvarlig for at overholde eventuelle rejsevisa eller andre betingelser, f.eks. vaccinationer osv., der kræves, for at vinderen kan komme ind i det land/område, hvori live turneringen finder sted.

17.22 Vinderen skal medbringe et kredit- eller hævekort for at få adgang til indkvarteringen. Manglende overholdelse af dette kan medføre, at vi er nødt til at arrangere en ringere indkvarteringsmulighed. Vinderen betaler alle ekstra og tilknyttede omkostninger i tilfælde af en sådan flytning til et nyt sted.

17.23 Vinderen er individuelt ansvarlig for eventuelle skatter, der er knyttet til at vinde præmien.

18. Generelt

18.1 Du må ikke tildele eller overdrage nogen af dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til reglerne.

18.2 Ingen tredjepart har ret til at håndhæve reglerne mod os.

18.3 Hvis vi ikke håndhæver en rettighed i henhold til reglerne, medfører det ikke en fraskrivelse af en sådan rettighed.

18.4 Hvis det konstateres, at en del af reglerne ikke kan håndhæves som følge af loven, betyder det, at alle andre dele af reglerne ikke påvirkes og fortsat vil have retskraft.

18.5 Vores fastlæggelse og beslutning i forhold til alle spørgsmål vil være endelig, og der vil ikke blive igangsat nogen korrespondance. Enhver tvist eller situation, som ikke er omfattet af reglerne, bliver løst af vores ledelse på en måde, som efter dens mening vil være mest fair over for de involverede parter, og i henhold til følgende afsnit vil den beslutning være endelig og bindende for alle spillere.

18.6 Du og vi accepterer, at lovgivningen i Danmark finder anvendelse på reglerne, og at enhver tvist mellem dig og os, der opstår pga. eller i forbindelse med reglerne eller en kampagne, kun vil blive ført ved domstolene i Danmark.

18.7 Hvis disse standardvilkår for kampagner eller nogen gældende særlige kampagnevilkår oversættes til et andet sprog end engelsk, vil den engelske version være den gældende, hvis der måtte være en inkonsekvens. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte vores kundeservice, døgnet rundt.

Ændret/oprettet den 28. november 2016