Hvad hvis jeg når det maks. tilladte beløb?

Hver bruger kan se og/eller ændre deres nuværende indbetalingsgrænser i deres kontoindstillinger. Når der anmodes om en indbetalingsgrænse, skal kunderne overveje, hvilke beløb, de ønsker at bruge på spil per måned, uge eller dag. Kunderne kan anmode om en reduktion af deres grænse, der træder i kraft med det samme. Desuden er det også muligt for brugerne, i samarbejde med virksomheden, at blive enige om en højere personlig indbetalingsgrænse. Alle ansøgninger om en reduktion i indbetalingsgrænser kan behandles efter en bestemt ventetid i henhold til gaming-reguleringer. Selskabet forbeholder sig retten til at kontrollere og om nødvendigt nedsætte disse grænser til enhver tid.